Uljanik

Mjesečnik – bilten Uljanik (dvije god. izlazio je u sklopu Vjesnika). Sadržavao je izvještaje sa sastanaka samoupravnih tijela i polit. organizacija, informacije, razgovore, intervjue, reportaže, karikature, pjesničke radove radnika i omladinske priloge.

Mali informator

Od 1973. jednom do dvaput tjedno, izlazi i glasilo Mali informator. Vrlo je jednostavan, oblikom letak, a svaki je broj u drugoj boji.

Donosi vijesti iz rada poslovodnih organa, potom o proizvodnim rezultatima i poslovanju, o radu pojedinih organizacijskih jedinica i o zanimljivostima izvan Grupe te različite obavijesti i zahvale.

Brodograditelj

Brodograditelj - glasilo kolektiva udruženih jugoslavenskih pomorskih brodogradilišta: "Uljanik", "Split", "3.maj", "Jozo Lozovina-Mosor", "Viktor Lenac" i "Titovo brodogradilište".